Descoperă Perdele și Draperii de Vis – Stil, Calitate și Eleganță | Decorelle

CELE MAI MICI PREȚURI DIN ROMÂNIA

Politică privind confidențialitatea

CSR BRAND TEXTILE SRL , CUI: 44428824 cu Nr.Reg.Com.: J23/3644/2021

Str. Gheorghe Doja, nr .20, sat Dobroești, com. Dobroești

Respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor și se angajeaza să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra ofertei de produse și politica firmei. CSR BRAND TEXTILE SRL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează datele dvs. de contact unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ. 

Toate materialele integrate pe site-ul decorelle.ro denumit în continuare: SITE, sunt proprietatea intelectuală a CSR BRAND TEXTILE SRL. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie să fie vizualizate online. Totusi, paginile complete ale SITE-ului pot fi tipărite daca sunt destinate a fi folosite în scop strict personal. 

Fără a trece cu vederea aplicabilitatea generala a cel menționate anterior, CSR BRAND TEXTILE SRL poate oferi ocazional oportunitatea de a descărca imagini de fundal, economizoare de ecran sau alte programe utilitare din SITE.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin date cu caracter personal se ințeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale 
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

CSR BRAND TEXTILE SRL înregistrează numai informațiile cu caracter personal oferite voluntar de către vizitator/UTILIZATOR/CLIENT.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, CSR BRAND TEXTILE SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORII/CLIENȚII. 

CSR BRAND TEXTILE SRL respectă dreptul la confidențialitate datelor fiecărei persoane care accesează SITE-ul.

CSR BRAND TEXTILE SRL nu va colecta date personale despre UTILIZATORI/CLIENȚI (nume, adresă, telefon sau adresă de poștă electronică) (numite în continuare “Date Personale”) exceptând situația în care UTILIZATORII/CLIENȚII înșiși comunică aceste date.

Prin înscrierea pe SITE/efectuarea unei COMENZI și completarea datelor personale în formularele de înscriere, UTILIZATORII/CLIENȚII declară că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a CSR BRAND TEXTILE SRL și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

 • activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea CSR BRAND TEXTILE SRL și a terților cu care CSR BRAND TEXTILE SRL are relații de orice natură) la adresele de e-mail comunicate CSR BRAND TEXTILE SRL;
 • participarea la concursuri, promoții; transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari în site, administrare, etc);
 • statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii SITE-ului și pentru creearea unor elemente caracteristice noi, promoții, functionalități și servicii noi;
 • pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale SITE-ului;
 • cercetări de piață;
 • urmărirea datelor de vânzări.

CSR BRAND TEXTILE SRL poate face cunoscute aceste informații în cadrul dealerilor și agenților săi pentru activitățile menționate mai sus.

CSR BRAND TEXTILE SRL nu va dezvalui nici un fel de informație despre UTILIZATORII/CLIENȚII SITE-ului sau fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în această privință. În același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevazut expres prin lege. 

Conform Legii nr. 677/2001, UTILIZATORII/CLIENȚII beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aceștia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul CSR BRAND TEXTILE SRL

În timpul vizionării SITE-ului, CSR BRAND TEXTILE SRL va putea stoca anumite informații pe UTILIZATORULUI/CLIENTULUI. Aceste informatii vor fi sub forma unui fișier “Cookie” sau a unui fișier similar. Aceste fișiere “Cookies” ajută SOCIETATEA să construiască un SITE sau publicitate care să raspundă cât mai bine intereselor și preferințelor UTILIZATORILOR/CLIENTILOR.

Cu cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. CSR BRAND TEXTILE SRL recomandă UTILIZATORILOR/CLIENTILOR să consulte instrucțiunile browser-ului sau fișierul de ajutor pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.

Drepturi vizate

Accesul

Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; 
 • acestea au fost prelucrate ilegal;
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare, înaintea exercitării acestui drept, să vă descărcați din contul CASA ROSA BRAND SRL și să vă salvați toate documentele aferente comenzilor efectuate de la CASA ROSA BRAND SRL, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dvs sau către o altă persoană fizică sau juridică (cum ar fi: facturile, certificatele de garanție). În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a vă exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente iar CASA ROSA BRAND SRL va fi în imposibilitate de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului CASA ROSA BRAND SRL, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; 
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.;
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;
 • pentru a proteja drepturile CASA ROSA BRAND SRL sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.;
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; 
 • se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   

Puteți contacta în orice moment cu privire la protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare dintre următoarele modalități:

 • prin e-mail la adresa:  contact@decorelle.ro sau
 • prin poștă sau curier la adresa: Bld. Chișinău, nr.1, sector 2, București – cu mentiunea în atenția responsabilului pentru  protecția datelor.

Pentru mai multe informații despre cookie-uri accesați: Despre-cookie-uri

Coș de cumpărături close